Ultraljudstvätt av standardmodellen vsind11800d – 192 liter