Rengöring av förgasare, silkorgar och filter

Rengöring av förgasare

 

När man gör rent en förgasare så bör man använda sig av en ultraljudstvätt. Idag så har vi många ultraljudstvättar ute hos kunder som gör rent både MC-förgasare och vanliga förgasare i olika storlekar. Varför ultraljud är optimalt när man gör rent en förgasare är för att det är så mycket håligheter. Det gör att om man använder sig av en spoltvätt eller liknande så kommer inte vattnet åt överallt. Med en ultraljudstvätt så blir det rent överallt där vätskan kommer åt om man har en korrekt tvättvätska och tillräckligt med ultraljud.


Rengöring av silkorgar

 

Under en väldigt lång tid så har man tvättat silkorgar på pappersbruk med högtryckstvätt där man som användare utsätts för risk. För inte allt för lång tid sedan så prövade vi att tvätta silkorgar i våra ultraljudstvättar med vår tvättvätska och hittade en lösning på det ”problem” som pappersbruk har idag. Dels sparar man tid och eliminerar risken i processen att rengöra dessa. Fördelen med våra ultraljudstvättar är att dem byggs utefter kundens önskemål. En silkorg har väldigt väldigt små hål där det fastnar massa och detta bevisar hur bra en ultraljudstvätt är på att komma åt precis överallt där vätskan når.


Rengöring av filter (olika legeringar)

 

Det finns många olika typer av filter som vi gör rent i våra tvättar. Precis som med silkorgar så är olika filter effektivt att göra rent med en ultraljudstvätt. Två exempel på filter som vi gjort rent med ultraljudstvätt är elektrostatfilter och oljefilter i olika storlekar. När vi gör rent dessa så använder vi oss av en tvättvätska som är effektiv mot sot, olja och fett samt att vi kan installera inhibitorer i tvättvätskan för att skydda den specifika legeringen som filtret är gjort i, exempelvis aluminium.


Kontakta oss vid frågor på +46 (0)8 592 591 00

Har du några frågor?