Processindustri

Refining Chemicals

Ultraljudstvättar för processindustrin

Det ställs allt högre krav på renheten inom industrin. Skillnaden i resultat mellan en konventionell spoltvätt och ultraljudstvätt kan vara avsevärd. Ultraljudets förmåga att tränga in i alla kanaler och skrymslen gör tekniken till förstahandsvalet där höga krav på renhet finns. Ultraljudet kan förstärka tvätteffekten upp till 100 gånger jämnfört med en traditionell tvättmetod.

Vico ultraljudstvätttar är konstruerade för att på ett säkert och tillförlitligt sätt rengöra svåra och komplicerade objekt. Vårat fokus ligger på att utforma tvättlösningar anpassade efter kundens behov.

I över 30 år har Vico designat och byggt kundanpassade maskiner för att hjälpa industrin. Vi har levererat allt från små bänkmodeller till 7 meter höga ultraljudstvättar och allt där i mellan.

Några av våra kunder

processindustrilogos

Fördelar med Vico

  • Beprövad teknik och mer än 30 års erfarenhet från processindustrin
  • Stora möjligheter till kundanpassade lösningar
  • In-house eller tester på plats för att säkerställa ”proof of concept” före utformningen av den slutliga systemlösningen
  • Kreativ problemlösning tillsammans med lång erfarenhet från tidigare installation ger optimala förutsättningar för bästa resultat

Exempel på installation på ett pappersbruk

view_2