Marin / Offshore

Vico inom Marin och Offshore

Rengöring med hjälp av ultraljud inom den marina branschen är erkänd som en fördel för företag som behöver oberoende, ofta ute till havs eller i hamn. Vicosonic  har designat och gjort system för många marina företag, bland annat  oljeborrplattformar, större last-och passagerarfartyg, och underhållsverkstäder.

Vicosonic maskiner är konstruerade för att på ett säkert och tillförlitligt sätt rengör svåra och komplicerade objekt. Vårat fokus ligger också på att se till att utformningen av våra tvättlösningar ryms inom de (ofta snäva) utrymmen som finns tillgängliga i kundens miljö, oavsett om det är på underhållsverkstaden på land eller till havs, eller någon annan typ av driftområde.

Fördelar med att välja Vico

 • Beprövade lösningar för marin-och offshore industrin
 • Utmärkt tillförlitlighet och redundans för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten på avlägsna platser
 • En gemensam konstruktionsmetodik som ger våra kunder bättre kontroll och bättre resultat
 • Kreativ problemlösnin tillsammans med erfarenhet från tidigare installation ger optimala förutsättningar.
 • In-house eller tester på plats för att säkerställa ”proof of concept” och utformningen av den slutliga systemlösningen

Några av våra kunder

finnlines (2)Stenamol Viking_Linett

Applikationer

 • Olika typer av värmeväxlare / kylare
 • Metallfilter och silar
 • Lager och detaljer till drivsystem
 • Fixturer för ”offshore drilling”
 • Olika typer av ventiler
 • Motordelar
 • Bland mycket annat

9 meter långt kylarpaket i behov av tvättning

Intercooler