Här kan du ta del av Vicosonics senaste nyheter och projekt.
Nyhterna finns även att läsa på metal-supply.se.


 

Ultraljudstvätt för renovering av lastbilsmotorer

volvo_tvätt

Halvautomatiska tvättankar med lyftanordning till Flen

Leverans av 2 stycken halvautomatiska tvättankar med lyftanordning.
Varje tank är på ca 1 000 liter och är installerade i 2 parallella tvättlinor hos Volvo Powertrains underhållsverkstad för lastbilsmotorer. Kraven på renhet vid underhåll och reparationer blir att större vilket i sin tur skapar ökade krav på den tvätt utrustning som används.

Genom att använda ultraljudstekniken kan man uppnå en renhetsnivå som annars är mycket svårt att nå. Vacuumbubblorna som skapas genom att sätta tvättvätskan i svängning genererar en mekanisk borstande effekt på alla ytor som är i kontakt med vätskan.


Ny ultraljudstvätt till Stenungsund

stenungsund_tvätt

Borealis höga krav på renhet

I januari 2015 driftsattes den senaste ultraljudstvätten hos Borealis polyetenanläggning i Stenungsund.
Borealis höga krav på renhet inom produktionen har inneburit att fabriken investerat i ytterligare en ultraljudstvätt från Vico. Den nya tvätten är på drygt 1 000 liter och dimensionerad för kontinuerlig drift i upp till 24h.

Genom att bygga ultraljudssystemet med 8 separata kretsar möjliggörs kontinuerlig drift samtidigt som anläggningen kan sektioneras till att köras med reducerad volym. Anläggningen är framtagen i nära samarbete med Borealis.


Dolphin Drilling väljer VicoSonic

Dolphin_Drilling_tvätt

Leverans av ny ultraljudstvätt till borrfartyg

Till en av Dolphin Drillings borrfartyg utanför Colombia levererades en tvättank på ca 1 700 liter. Till systemet ingår 2 stycken generatorskåp med en total ultraljudeffekt av 18 000W samt ett externt styrskåp. Systemspänningen är 460 Volt. Anläggningen är konstruerad för att kunna arbete med höga laster och stor vikt har lagts på att utforma tvätten så servicevänlig som möjligt där samtliga komponenter enkelt kan underhållas.