Läkemedel

Vico inom läkemedelsindustrin

Användningen av ultraljudstvättar inom läkemedelsindustrin ökar stadigt och ställer höga krav på utrustningen. Vico har många års erfarenhet och har byggt flera stora som små och komplexa installationer där renlighetskraven oftast är väldigt höga.

Ytfinish och konstruktion måste utföras så att tvättarna enkelt kan rengöras och underhållas. Tillsammans med kunden utformas en kravspecifikation vilket ligger till grunden för konstruktion, installation, driftsättning och utbildning.

Vicosonic ultraljudstvättar används av läkemdelsföretag som ställer höga krav på funktion och tillgänglighet och våra kunder omfattas av de ledande företagen inom området.

Fördelar med Vico

  • Beprövade lösningar för användning inom läkemedlesindustrin
  • Hög ytfinhet och genomtänkt konstruktion för enklare underhåll och rengöring
  • Kreativ problemlösning tillsammans med lång erfarenhet från tidigare installation ger optimala förutsättningar för bästa resultat.
  • En gemensam konstruktionsmetodik som ger våra kunder bättre kontroll över resultatet
  • In-house eller tester på plats för att säkerställa ”proof of concept” och utformningen av den slutliga systemlösningen

Några av våra kunder