Fordon / Tillverkning

Vico för fordon / tillverkande industrier

Det ställs högre och högre krav på renheten vid produktion inom den tillverkande industrin och bilindustrin i synnerhet. Skillnaden i resultat mellan en konventionell spoltvätt och ultraljudstvätt kan vara avsevärd. Ultraljudets förmåga att tränga in i alla kanaler och skrymslen gör tekniken till förstahandsvalet där krav på hög renhet finns.

Vicosonic ultraljudstvättar är byggda för drift inom produktionen med en hög tillförlitlighet, lång livslängd och enkelt underhåll. Maskinerna kan anpassas till den övriga produktionen vare sig den skall byggas in i en produktionslinje eller som ”stand alone”.

Några av våra kunder

vico-volvosaab

Fördelar med Vico

  • Beprövad teknik och lång erfarenhet från fordonsindustrin
  • Stora möjligheter till kundanpassade lösningar
  • In-house eller tester på plats för att säkerställa ”proof of concept” och utformningen av den slutliga systemlösningen
  • Kreativ problemlösning tillsammans med lång erfarenhet från tidigare installation ger optimala förutsättningar för bästa resultat

Komplexa detaljer kräver effektivare rengöringsmetoder

motorcomp1