Nuclear Energy

Vår miljöpolicy

Vicosonicss verksamhet skall påverka miljön i ringa omfattning,
vi skall klara kraven i lagar och förordningar och arbeta för att ständigt
minska vår miljöpåverkan.

Våra produkter skall vara skonsamma för miljö och människor under
användningstiden och när skrotning blir aktuell. Vi engagerar och väljer
miljömedvetna leverantörer och entreprenörer.

Vi som arbetar inom Vicosonic skall vara medvetna om miljöarbetets betydelse
lokalt och globalt och arbetar på ständiga förbättringar.