Samarbete med LarsLap International AB

Nytt samarbete ska leda till ökad export LarsLap och Vico ska inleda ett samarbete där de båda företagen ger varandra tillgång till sina respektive försäljningskanaler. Samarbetet syftar till att stärka LarsLaps ställning på den nordiska marknaden och Vicos på...