Ultraljudssvängare – Throw In

Att tvätta med hjälp av ultraljud är en beprövad teknik som har använts sedan 60 talet. Ultraljudstvätt har en överlägsen effekt när det kommer till rengöring på svåråtkomliga och trånga ställen. Tillsammans med rätt tvättvätska skapar det förutsättningar att få rent från smuts och oönskade partiklar som annars är omöjligt att tvätta bort. Piezokeramiska givare som är monterade i speciella svängarelement, Throw in skapa kavitation i tvättvätskan. Genom kavitationen bildas mikroskopiska vakuumbubblor vilka imploderar under kraftig energiutveckling.

Vico Throw In kan anpassas i storlek och styrka för att passa i befintliga tankar och bad. Genom sin höga effektivitet skapas förutsättning för en effektiv men ändå skonsam rengöring.

Utrustning och teknik är utformad för att rengöra på de mest svåråtkomliga områden effektivt. Genom att använda Vicosonic generator som ger ut en högfrekvent signal [20 till 100 kHz] till givaren skapas svängningar i vätskan. Detta skapar miljontals vakumbubblor inuti vätskan. Dessa bubblor kommer att växa sig större och större till de imploderar våldsamt vilket ger en borstande tvätteffekt på detaljer som finns i vätskan.

DSCN07481