Vico har försett den nordiska marknaden med processutrustning sedan 1969. Med över 40 års erfarenhet av ultraljudsrengöring har vi arbetat för att utveckla effektivare, säkrare och innovativa rengöringslösningar till våra kunder. Ni kan här ta del av vår kundstudie.

Några kundexempel

Oljefilter till turbin

I ett kärnkraftverk hettas vatten upp och bildar ånga som i sin tur får driva en turbin. På turbinaxeln sitter en generator som omvandlar rörelseenergin till elektricitet.

En bra service och underhåll på turbinen är givetvis en förutsättning för att bibehålla en bra effektivitet. I underhållet ingår rengöring av metallfilter. Vico har levererat ultraljudstvättar till turbinverkstaden hos flera av de Svenska kärnkraftverken. Tvättarna är utrustade med pump och filtermoduler samt ytskimmer för att effektivt avlägsna den olja som tvättas bort. Tidigare tvättades filtrena manuellt vilket var ett tidskrävande arbete samtidigt som resultatet inte blev det bästa. 

turbin (1)

Exempel på kunder

karnkfraftlogos2

 


 

Segmenthållare

Vid produktionen av pulp används segment för att mala sönder träflis. I den processen bränns hartser och andra föroreningar fast i segmenthållaren. Då toleranserna är väldigt små i processen så krävs det att segmenthållaren ständigt hålls ren. Tidigare så skedde regngörningen manuellt genom att slipa och polera håller för hand. Arbetet var mycket tidskrävande och arbetsmiljön inte den bästa. Samtidigt riskerade man att skada hållaren i den processen vilket medförde stora kostnader.

Vico fick en förfrågan om det var möjligt att rengöra segmenthållarna med ultraljudstätt. Mindre detaljer skickas till vår testverkstad där prover genomfördes. Testerna visade ett positivt resultat vilket sammanställdes och presenterades för kunden. Som ett nästa steg genomfördes ett fullskaleprov hos kunden där Vico genomförde fältprov med en portabel utrustning. Delar av segmenthållaren tvättades under 3 x 40 minuter och resultatet blev mycket bra. Vico fick uppdraget att leverera en komplett anläggning på ca 7 000 liter med sköljstation samt övergripande styrsystem.

Fördelar med Vico

  • Beprövad teknik och mer än 40 års erfarenhet från processindustrin
  • Stora möjligheter till kundanpassade lösningar
  • In-house eller tester på plats för att säkerställa “proof of concept” före utformningen av den slutliga systemlösningen
  • Kreativ problemlösning tillsammans med lång erfarenhet från tidigare installation ger optimala förutsättningar för bästa resultat