Ultraljudstvätt av standardmodellen vsind11500d – 136 liter