Vico industritvättar hos Ahlsell

Vico har under många år jobbat med Ahlsell där våra industritvättar efterfrågats av olika kunder. Från och med i år så finns våra spol- och ultraljudstvättar på Ahlsells hemsida och vi påbörjar ett närmre samarbete för att fylla samtligas behov. Ni kan se vårt utbud...

Samarbete med LarsLap International AB

Nytt samarbete ska leda till ökad export LarsLap och Vico ska inleda ett samarbete där de båda företagen ger varandra tillgång till sina respektive försäljningskanaler. Samarbetet syftar till att stärka LarsLaps ställning på den nordiska marknaden och Vicos på...